Arðsemi banka á Íslandi lægst Norðurlandanna

Rætt var við Heiðrúnu Jónsdóttur, framkvæmdastjóra SFF, í ViðskiptaMogganum í vikunni um arðsemi og afkomu bankakerfa á Íslandi samanborið við Evrópu. Í frétt Morgunblaðsins kemur fram að arðsemi eigin fjár íslenska bankakerfisins sé nú sú lægsta á Norðurlöndum og sú sjötta lægsta á EES-svæðinu samkvæmt gögnum frá Evrópska bankaeftirlitinu (EBA).

Í fréttinni segir jafnframt að meðalarðsemi bankakerfa á EES-svæðinu hafi verið 15,8 prósent en 11,8 prósent á Íslandi. Þá taka tölurnar ekki tillit til þess að hér eru almennt vextir, verðbólga og hagvöxtur meiri en víðast hvar í Evrópu, þar á meðal annars staðar á Norðurlöndum.

Heiðrún segir að tölurnar sýni að umræða um óeðlilega háa arðsemi og ofurhagnað eigi ekki við rök að styðjast. Arðsemi hér á landi hafi verið undir meðaltali annarra Evrópulanda frá árinu 2018.Víða erlendis hafi aukin arðsemi myndast vegna verulegrar aukningar hreinna vaxtatekna, ekki síst vegna þess að innlánsvextir hafi ekki fylgt hækkandi stýrivöxtum. Það hefur ekki verið reyndin hér á landi.

.„Nú um stundir er arðsemin í samræmi við þau markmið sem eigendur bankanna hafa sett þeim, en þar er ríkið umsvifamest með um helmingseignarhlut í bankakerfinu og þar á eftir koma íslenskir lífeyrissjóðir. Arðsemi íslensku bankanna er almennt nokkuð lægri en annars staðar á Norðurlöndunum þrátt fyrir að hagvöxtur hér á landi hafi almennt verið meiri,“ segir Heiðrún og bætir við að benda megi á að íslensku bankarnir séu að keppa við mun stærri erlenda banka sem búi ekki við jafn íþyngjandi sértæka skattbyrði og jafnháar eiginfjárkröfur, þegar kemur að lánum í erlendri mynt.„Sama má segja um samkeppni við lífeyrissjóði á húsnæðislánamarkaði hér á landi enda lífeyriskerfið stærra en bankakerfið mælt í heildareignum,“

segir Heiðrún í viðtali við Morgunblaðið.Umfjöllun Morgunblaðsins